Αλκοολισμός σε συγκεκριμένους πληθυσμούς: Διαφορές φύλου και ηλικίας

Ο αλκοολισμός, γνωστός και ως διαταραχή χρήσης αλκοόλ (AUD), είναι μια χρόνια και υποτροπιάζουσα κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την υπερβολική και προβληματική κατανάλωση αλκοόλ. Επηρεάζει άτομα σε διάφορους πληθυσμούς, αλλά υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές φύλου και ηλικίας στον επιπολασμό, τα πρότυπα και τις συνέπειες του αλκοολισμού. Η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι ζωτικής σημασίας για την … Περισσότερα

Αλκοολισμός και Χώρος Εργασίας: Επιπτώσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Βοήθειας Εργαζομένων

Ο αλκοολισμός είναι μια χρόνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολική και καταναγκαστική κατανάλωση αλκοόλ, που οδηγεί σε σωματική και ψυχολογική εξάρτηση. Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα και τις οικογένειές τους αλλά έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στον εργασιακό χώρο. Τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγικότητα, απουσίες … Περισσότερα

Αλκοολισμός και οικογενειακό σύστημα: Επίδραση στα παιδιά και στα αγαπημένα πρόσωπα

Ο αλκοολισμός είναι μια χρόνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αδυναμία ελέγχου ή διακοπής του ποτού παρά τις αρνητικές συνέπειες. Δεν επηρεάζει μόνο το άτομο που παλεύει με τον εθισμό στο αλκοόλ, αλλά έχει επίσης εκτεταμένες συνέπειες σε ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα. Ο αντίκτυπος του αλκοολισμού στα παιδιά και στους αγαπημένους μπορεί να είναι βαθύς, οδηγώντας … Περισσότερα

Αλκοολισμός και συνυπάρχουσες διαταραχές: Διπλή διάγνωση και θεραπεία

Ο αλκοολισμός, γνωστός και ως διαταραχή χρήσης αλκοόλ (AUD), είναι μια χρόνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την υπερβολική και καταναγκαστική κατανάλωση αλκοόλ, που οδηγεί σε σωματική και ψυχολογική εξάρτηση. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Συχνά, ο αλκοολισμός δεν είναι μια μεμονωμένη … Περισσότερα